cmmk

Se dau numerele naturale n și k, unde k este o cifră. Să se verifice dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n și k.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran mesajul DA dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k, sau mesajul NU dacă există măcar o cifră a lui n strict mai mare decât k.

Restricții și precizări

 • 0 ≤ n ≤ 2.000.000.000
 • 0 ≤ k ≤ 9

Exemplul 1:

Intrare

36125 7

Ieșire

DA

Exemplul 2:

Intrare

819 5

Ieșire

NU
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, k, nr = 0;
  cin >> n >> k;
  while (n > 0)
  {
    if (n % 10 > k) nr++;
    n /= 10;
  }
  if (nr == 0) cout << "DA";
  else cout << "NU";
  return 0;
}