Maximul a trei numere

Se citesc trei numere: a, b și c. Să se afișeze valoarea maximă. Valoarea maxima va fi retinuta in variabial maxim.

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()

{
int a,b,c,maxim;//declararea variabilelor
cin>>a>>b>>c;//citirea variabilelor
maxim=a;//inițializarea maximului cu primul număr
if (b>maxim) {
maxim=b;
}
if (c>maxim) {
maxim=c;
}
cout<<maxim;//afișarea maximului
return 0;

}

%d bloggers like this: