Maximul a trei numere

Se citesc trei numere: a, b și c. Să se afișeze valoarea maximă. Valoarea maxima va fi retinuta in variabial maxim.   #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,c,maxim;//declararea variabilelor cin>>a>>b>>c;//citirea variabilelor maxim=a;//inițializarea maximului cu primul număr if (b>maxim) { maxim=b; } if (c>maxim) { maxim=c; } cout<<maxim;//afișarea maximului return 0; }

maximul unui vector

Se citeste un vector cu componente numere intregi.Se cere sa se afiseze cel mai mare element (maximul unui vector). #include <iostream> int v[10],n,i,max; using namespace std; int main() { cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } max=v[0]; for(i=1;i<n;i++) if(v[i]>max) max=v[i]; cout<<“max=”<<max; return 0; }