AfisareMinMax

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Să se afișeze elementele cuprinse între elementul cu valoarea minimă și cel cu valoare maximă din vector, inclusiv acestea. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieşire Programul afișează pe ecran elementele … Read more

N_MAXIM

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul MAX, reprezentând cel mai mare dintre cele n numere date. Restricţii şi precizări 1 ≤ … Read more

Maximul a trei numere

Se citesc trei numere: a, b și c. Să se afișeze valoarea maximă. Valoarea maxima va fi retinuta in variabial maxim.   #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,c,maxim;//declararea variabilelor cin>>a>>b>>c;//citirea variabilelor maxim=a;//inițializarea maximului cu primul număr if (b>maxim) { maxim=b; } if (c>maxim) { maxim=c; } cout<<maxim;//afișarea maximului return 0; }

maximul unui vector

Se citeste un vector cu componente numere intregi.Se cere sa se afiseze cel mai mare element (maximul unui vector). #include <iostream> int v[10],n,i,max; using namespace std; int main() { cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } max=v[0]; for(i=1;i<n;i++) if(v[i]>max) max=v[i]; cout<<“max=”<<max; return 0; }