MaxPrim

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element prim din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element prim al șirului. … Read more

AfisareMinMax

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Să se afișeze elementele cuprinse între elementul cu valoarea minimă și cel cu valoare maximă din vector, inclusiv acestea. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieşire Programul afișează pe ecran elementele … Read more

N_MAXIM

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul MAX, reprezentând cel mai mare dintre cele n numere date. Restricţii şi precizări 1 ≤ … Read more

Maximul a trei numere

Se citesc trei numere: a, b și c. Să se afișeze valoarea maximă. Valoarea maxima va fi retinuta in variabial maxim.   #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,c,maxim;//declararea variabilelor cin>>a>>b>>c;//citirea variabilelor maxim=a;//inițializarea maximului cu primul număr if (b>maxim) { maxim=b; } if (c>maxim) { maxim=c; } cout<<maxim;//afișarea maximului return 0; }

maximul unui vector

Se citeste un vector cu n componente numere intregi.Se cere sa se afiseze valoarea maxima folosind metoda divide et impera #include<iostream.h>int v[100],n; int max(int i,int j){int a,b;if(i==j) return v[i];else { a=max(i,(i+j)/2); b=max((i+j)/2+1,j); if(a>b) return a; else return b; }} void main(){cout<<“n=”;cin>>n;for(int i=0;i<n;i++){ cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; }cout<<“maximul este:”<<max(0,n-1);} {joscommentenable}

maximul unui vector

Se citeste un vector cu componente numere intregi.Se cere sa se afiseze cel mai mare element (maximul unui vector). #include <iostream> int v[10],n,i,max; using namespace std; int main() { cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } max=v[0]; for(i=1;i<n;i++) if(v[i]>max) max=v[i]; cout<<“max=”<<max; return 0; }

maximul a n componente

Maximul unui vector #include<iostream.h>#include<conio.h>typedef int vector[20];int n;vector v; int maxim(int n){int max;if (n==1) return v[1];else { max=maxim(n-1); if (max<v[n]) return v[n]; else return max; }} void main(){cout<<“n=”;cin>>n;for(int i=1;i<=n;i++){cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}cout<<maxim(n)<<endl;getch();} {module orizontal600}