Sortare prin metoda selectiei minimului

Selecția minimului

Fiind dat un vector de numere intregi, sa se sorteze crescator prin metoda selectiei minimului.

Acest algoritm selecteaza la fiecare pa i cel mai mic element din vectorul de la pasul i+1 pana la n. Valoarea minima de la pasul i este pusa in vector la pozitia i, facandu-se intereschimbarea cu pozitia actuala a minimului.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int a[1001], n, i, j, poz, ok ;
cin>>n;
for(i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];

for(i=1; i<n; i++)
{
min=a[i];
poz=i;
for (j=i+1; j<=n; j++)
if( min> a[i])
{
min=a[i];
poz=i;
}
a[poz]=a[i];
a[i]=min;
}

for(i=1; i<=n; i++)
cout<<a[i]<< ” “;
return 0;
}