CIFPARCIFIMP

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte cifre pare şi câte cifre impare se află în total în cele n numere.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spații.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numerele p, şi i, separate prin spaţiu, în această ordine, reprezentând numărul de cifre pare respectiv numărul de cifre impare calculate.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 10
 • cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

3
11 30 3

Ieșire

1 4

SOLUTIE

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;


int main()
{
  int n, p = 0, i = 0;

  cin >> n;

  for(int j = 1; j <= n; j++)
  {
    int x;
    cin >> x;
    if(x == 0)
      p++;

    while(x)
    {
      if(x % 2)
        i++;
      else
        p++;
      x /= 10;
    }
  }

  cout << p << " " << i;

  return 0;
}