DivizoriPariInterval

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele a b.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numerele NRD MIN MAX, separate prin exact un spațiu , reprezentând numărul maxim de divizori pari ai numerelor din [a,b], cel mai mic şi respectiv cel mai mare număr din interval cu număr maxim de divizori pari.

Restricţii şi precizări

 • 0 < a < b < 1.000.000.000
 • b-a ≤ 1000

Exemplu

Intrare

10 20

Ieșire

4 12 20

Explicație

Numărul maxim de divizori pari pentru numerele din intervalul [10,20] este 4. Numerele din interval cu 4 divizori pari sunt 12, 16 şi 20.

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int d, a, b, nrdivmax=-1, max ,min, cc;
  int C = 0;
  cin >> a >> b;
  if(a%2==1)
    a++;
  for(int n=a;n<=b;n+=2){
    C = 0;
    int d2 = 0;
    int m = n;
    while(m%2 == 0)
      m /= 2, d2++;
    for(d=1 ; d*d<m ; d+=2)
      if(n % d == 0)
        C +=2;
    if(d * d == n)
      C ++;
    C *= d2;
    //cout << n << " ... " << C << endl;
    if(C>nrdivmax)
      nrdivmax = C, min = max = n, cc = 1;
    else
      if(C == nrdivmax)
        max = n, cc++;
  }
  cout << nrdivmax << " " << min << " " << max;
  //cout << endl << cc;
  return 0;
}