Numarul Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul divizorilor pari ai lui n.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n < 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

12

Ieșire

4

Explicație

Divizorii pari lui 12 sunt 2, 4, 6 și 12.

SOLUTIE

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long int n,d=1,s=0;
  cin>>n;
  while(d*d<n)
  {
     if(n%d==0)
     {
        if(d%2==0)s++;
        if(n/d%2==0)s++;
     }
     d++;
  }
  if(d*d==n&&d%2==0)s++;
  cout<<s;
  return 0;
}