PrimeIntreEle

Să se scrie un program care să verifică dacă două numere naturale citite de la tastatură sunt prime între ele.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran mesajul PIE, dacă a și b sunt prime între ele, respectiv NOPIE în caz contrar..

Restricţii şi precizări

 • 0 < a, b < 1.000.000.000
 • două numere naturale sunt prime între ele dacă cel mai mare divizor comun al lor este 1

Exemplu 1

Intrare

24 36

Ieșire

NOPIE

Exemplu 2

Intrare

24 35

Ieșire

PIE
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long long int n , m;
  cin >> n >> m;
  long long int p=m*n;
  if(n==0&&m==0)
  {
     cout<<-1;
     return 0;
  }
  while(m != 0)
  {
    int r = n % m;
    n = m;
    m = r;
  }
  if(n==1)
    cout<<"PIE";
  else cout<<"NOPIE";
  return 0;
}