NumarPerfect

Un număr natural este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi.

Cerinţa

Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este perfect.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran mesajul n este perfect, dacă n este număr perfect, respectiv n nu este perfect, în caz contrar.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n < 2.000.000.000

Intrare

6

Ieșire

6 este perfect

Explicație

Divizorii lui 6 sunt 1236. Suma lor este 12, iar 2*6=12.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long int n,s=0,d=1;
  cin>>n;
  for (int d = 1; d * d <= n; d++)

    if(n%d==0)
    {
      s+=d;
      if (d * d != n)
      {
        s += n / d;
      }
    }


  if(s==2*n)
    cout << n << " este perfect";
  else
    cout << n << " nu este perfect";
  return 0;
}