PseudoPerfect

Un număr natural este pseudoperfect dacă este divizor al sumei divizorilor săi.

Cerinţa

Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este pseudoperfect.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă n este număr pseudoperfect, respectiv NU, în caz contrar.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n < 1.000.000.000

Exemplu:

Intrare

120

Ieșire

DA

Explicație

Suma divizorilor lui 120 este 360, care este multiplu al lui 120.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long int n,s=0,d=1;
  cin>>n;
  for (int d = 1; d * d <= n; d++)
    if(n%d==0)
    {
      s+=d;
      if (d * d != n)
      {
        s += n / d;
      }
    }
  if(s%n==0)
    cout <<"DA";
  else
    cout <<"NU";
  return 0;
}