Divizorii Oglinditului

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numărul D, reprezentând rezultatul cerut.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

63

Ieșire

9

Explicație

Oglinditul lui 63 este 36, care are 9 divizori.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,d=1,cnt=0;
  cin>>n;
  int m=0;
  while(n)
  {
     m=m*10+n%10;
     n=n/10;
  }
  n=m;
  while(d*d<n)
  {
     if(n%d==0)cnt+=2;
     d++;
  }
  if(d*d==n)cnt++;
  cout<<cnt;
  return 0;
}