EXPRESIE2

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4+...+n*(n+1).

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran mesajul Rezultatul este S, unde S reprezintă valoarea calculată.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n <= 100

Exemplu

Intrare

4

Ieșire

Rezultatul este 40
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n, i = 1, S = 0;
  cin >> n;
  while(i <= n)
  {
    S = S + i * (i + 1);
    i++;
  }
  cout << "Rezultatul este " << S;
  return 0;
}