suma nr pozitive

Se citeste un sir de nr intregi din fisierul “numere.txt”.Fisierul contine pe primul rand numarul n de elemente ale sirului, apoi, pe fiecare din urmatoarele n randuri,cate un element.Sa se afiseze suma elementelor pozitive ale sirului.

#include<fstream.h>
void main()
{
int n,x,s=0;
fstream f(“numere.txt”,ios::in);
f>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
f>>x;
if(x>0) s=s+x;
}
cout<<s;
f.close();
}

{module orizontal600}

{joscommentenable}

Leave a Comment