MinCols2

Se dă o matrice cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Înlocuiţi cu valoarea minimă din matrice toate elementele de pe coloanele care conţin valoarea minimă.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele m şi n, iar apoi m*n numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea modificată, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ m,n ≤ 20
 • elementele matricei vor fi mai mici decât 10000

Exemplu

Date de intrare

4 4
8 3 3 7 
2 1 6 5 
8 7 3 1 
9 8 7 1 

Date de ieșire

8 1 3 1 
2 1 6 1 
8 1 3 1 
9 1 7 1 
#include <iostream>

using namespace std;
int mat[25][25];
int main()
{
  int n,m,min=10005;
  cin>>n>>m;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
     for(int j=0;j<m;j++)
     {
        cin>>mat[i][j];
        if(mat[i][j]<min)
        min=mat[i][j];
     }
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
     for(int j=0;j<m;j++)
     {
        if(mat[j][i]==min)
        {
           for(int k=0;k<m;k++)
           {
              mat[k][i]=min;
           }
        }
     }
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
     for(int j=0;j<m;j++)
     {
        cout<<mat[i][j]<<" ";
     }
     cout<<'\n';
  }

  return 0;
}