SumaPare2

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.
Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie.
Date de ieşire

Programul afișează pe ecran suma căutată S.
Restricţii şi precizări

1<=m, n<=100

elementele matricei vor fi mai mici decât 10000

Exemplu

Date de intrare

4 6
4 20 15 23 18 9
1 8 23 22 14 18
17 15 13 18 12 15
3 18 8 20 12 5

Date de ieșire

192

SOLUTIE

using namespace std;

int n,m,k,a[101][101], v[101];

int main()
{
cin >> n >> m;
for(int i = 1 ; i <= n ; ++i) for(int j = 1 ; j <= m ; ++j) cin >> a[i][j];
int s = 0;
for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
for(int j = 1 ; j <= m ; ++j)
if(a[i][j] % 2 == 0)
s += a[i][j];
cout << s << endl;
return 0;
}