CifFrecv

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1.000.000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariții.

Date de intrare
Fișierul de intrare ciffrecv.in conţine cel mult 1.000.000 numere naturale din intervalul închis [0,9], dispuse pe mai multe linii şi separate prin spaţii.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire ciffrecv.out va conţine pe prima linie două numere naturale MAX şi NR_AP, cu semnificaţia din enunţ.

Restricţii şi precizări
fişierul de intrare va conţine cel puţin un număr prim

Exemplu
ciffrecv.in

5 8 9 1 9 5
1 1 2 2
ciffrecv.out

5 2

SOLUTIE

include<fstream>

using namespace std;

ifstream cin(“ciffrecv.in”);
ofstream cout(“ciffrecv.out”);
int f[10];
int main()
{
int a;
while(cin>>a)
{
if(a==2 || a==3 || a==5 || a==7)
f[a]++;
}
if(f[7])
cout<<7<<” “<<f[7];
else if(f[5])
cout<<5<<” “<<f[5];
else if(f[3])
cout<<3<<” “<<f[3];
else if(f[2])
cout<<2<<” “<<f[2];
return 0;
}