CifreOrd1

Se dau mai multe numere naturale, fiecare cu cel mult 9 cifre. Să se afişeze, în ordine descrescătoare, toate cifrele care apar în numerele date.

Date de intrare
Fişierul de intrare cifreord1.in conţine cel mult 10.000 numere naturale, dispuse pe mai multe linii.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire cifreord1.out va conţine cifrele determinate, ordonate descrescător, câte 20 pe o linie, valorile de pe fiecare linie fiind separate prin spaţii. Ultima linie a fişierului poate conţine mai puţin de 20 de cifre.

Exemplu
cifreord1.in

301941 81912 83392
776996 431446
cifreord1.out

9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3
2 2 1 1 1 1 1 0

Solutie

include<iostream>

include<fstream>

using namespace std;
int f[10];
int main()
{
ifstream cin(“cifreord1.in”);
ofstream cout(“cifreord1.out”);
int cnt=0,a;
while(cin>>a)
{
if(a==0) f[0]++;
while(a)
{
f[a%10]++;
a=a/10;
}
}
for(int i=9;i>=0;i–)
{
while(f[i]>0)
{
cout<<i<<” “;
f[i]–;
cnt++;
if(cnt%20==0)
cout<<endl;
}
}
return 0;
}