Tipuri de retele

Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet)

LAN, WAN

Retea (Network) – grup de douã sau mai multe calculatoare conectate împreunã. Calculatoarele dintr-o retea sunt numite noduri.

în functie de aria de întindere retelele se pot clasifica în:

*Local Area Network (LAN) – retea localã, în care calculatoarele sunt localizate

foarte aproape unele de altele, în aceeasi întreprindere sau clãdire;

*Metropolitan Area Network (MAN) – retea metropolitanã, se întinde pe teritoriul

unui oras sau al unui spatiu aglomerat;

*Wide Area  Network  (WAN)  – retea de largã acoperire :  comunicare între

calculatoare aflate la o distantã foarte mare unele de altele (chiar în altã tarã);

*Global Area Network (GAN) – retea globalã, este reteaua care cuprinde toatã

lumea, legând între ele calculatoarele de pe întreg globul. Cea mai renumitã retea GAN este Internetul

Pentru a clasifica tipurile de retele se pot folosi mai multe criterii, printre care:

*arhitectura determinã clasificarea retelelor în retele:

*retele punct la punct (peer to peer) – fiecare statie de lucru are capabilitãti si responsabilitãti echivalente (fiecare calculator are acces la resursele, programele, bazele de date aflate pe celelalte calculatoare);

*retele client/server – fiecare calculator este fie client fie server si anume, fiecare calculator este conectat la un calculator central de unde acceseazã aplicatiile de care are nevoie si le foloseste, calculatorul acela numindu-se server, calculatoarele ce realizeazã cererile serverului poartã denumirea de client.

Existã retele în cadrul cãrora statiile de lucru nu sunt constituite decât din monitoare si tastaturã fãrã a avea un hard propriu, ele transmitând toate datele serverului, fãrã a face nici o operatiune proprie în afara consultãrii/încãrcãrii datelor de la monitor/tastaturã. Acestea poartã denumirea de terminale neinteligente, în cazul în care acestea dispun de procesor propriu si fac o serie de operatii cu resursele proprii poartã denumirea de terminale inteligente. Asadar:

– terminalul inteligent este un terminal care detine capacitate proprie de procesare si care poate prelua o parte din instructiunile de procesare de la computerul principal;

– terminal neinteligent este un terminal care nu detine capacitate proprie de procesare si care functioneazã ca un mod de accesare la computerul principal sau la alt echipament.

*topologia – aranjarea geometricã a sistemului de calculatoare. Conform acestui criteriu sunt cunoscute retelele:

a)   magistrala (bus) ~ calculatoarele sunt asezate analog cu locurile dintr-un autobuz;

b)   stea (star) – asezare sub formã de stea a calculatoarelor;

c)   inel (ring) – calculatoarele sunt asezate în cerc.

* protocolul – set de reguli si semnale pe care calculatoarele din retea le folosesc

pentru a comunica. Unul dintre cele mai importante protocoale pentru retelele LAN este numit Ethernet.

Sunt multiple avantajele utilizãrii calculatoarelor în retea. Dintre cele mai importante pot fi enumerate:

– permite partajarea utilizãrii resurselor indiferent de localizarea lor fizicã;

– permite accesul programelor de la distantã, utilizatorii având la dispozitie ultimele

versiuni ale acestora;

– permite accesarea bazelor de date de la distantã;

– realizeazã o comunicare mai rapidã între oameni, comunicare ce se poate realiza

sub formã de text, sunet sau imagine;

– se pot realiza videoconferinte utilizate pentru educatia la distantã;

– posibilitatea pentru anumite persoane de a lucra acasã (teleworking), în functie de

timpul disponibil;

– reducerea costului, etc.

Intranet, Extranet

Intranetul este o retea de comunicare asemãnãtoare Internetului, ce utilizeazã aceleasi instrumente, în special browser-ele www.

Cuvântul Intranet este format din prefixul intra corespunzãtor termenului interior si a termenului net ce este folosit în general pentru termenul de retea.

Diferenta dintre Intranet si Internet este aceea cã reteaua Intranet este o retea privatã si internã a unei companii. Termenul Intranet este foarte nou si de aceea nu este foarte bine definit. Existã diferite definitii care afirmã faptul cã o retea Intranet poate fi conectatã la Internet, sau poate folosi Internetul, în timp ce alte definitii subliniazã importanta unei separãri totale de Internet, acesta fiind protejat de bariere (firewalls).

Cuvântul Extranet este format din prefixul extra corespunzãtor termenului exterior si a termenului net ce este folosit în general pentru termenul de retea. Extranetul este folosit de obicei în exterior cu scopul de a îmbunãtãti comunicarea între diferite organizatii, clienti, fãrã a prejudicia securitatea electronicã.

În concluzie, Extranetul este o extensie a unei retele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce permite comunicarea între anumite institutii si a oamenilor din aceastã retea Extranet, în cele mai multe cazuri oferind un acces limitat la reteaua Intranet a acestor organizatii.

Diferenta între Extranet si Internet constã în aceea cã Extranetul este o retea exterioarã corespunzãtoare anumitor firme, retea ce permite si accesul limitat la reteaua Intranet a acestor firme, pe când Internetul nu permite accesul la reteaua Intranet a firmelor.

Internetul

Internetul este:

– un sistem cu o dezvoltare foarte rapidã care cuprinde computere interconectate si care faciliteazã serviciile de transfer de date cum ar fi posta electronicã, World Wide Web, transferul de fisiere si stiri;

– o retea globala de computere, care leagã guverne, universitãti, companii si multe alte retele si utilizatori;

– o retea globalã ce conecteazã mai mult de 2 milioane de calculatoare, numãrul acestora fiind în continuã crestere.

Spre deosebire de serviciile online care sunt controlate în mod central, Internetul este descentralizat prin însusi modul sau de proiectare. Fiecare calculator din Internet, numit gazdã sau host, este independent.

Cele mai importante servicii oferite de Internet sunt:

*World Wide Web (WWW) – serviciu multimedia, este un sistem de server-e Internet care permite lucrul cu documente formatate special, într-un limbaj numit HTML (Hyper Text Markup Language) ce permite graficã si legãturi hyperlink. Acest serviciu oferã posibilitatea accesului la o cantitate imensã de informatii, fapt ce duce la necesitatea stabilirii unei metode de selectare datelor care ne intereseazã, cerintã îndeplinitã prin folosirea motoarelor de cãutare.

Un motor de cãutare este un program care permite utilizatorilor sã gãseascã diverse informatii pe Internet, în sens mai larg poate fi definit ca program care gãseste informatia cãutatã într-o bazã de date).

Cele mai cunoscute sunt: AltaVista, Yahoo, Infoseek, Hotbot, Lycos, Metacrawler, Excite, Web Crawler etc.

*E-mail- postã electronicã pe Internet;

*Chat- conversatie pe Internet, prin introducerea textelor pe calculator;

*Newsgroups – contine ultimele noutãti pe o anumitã temã;

*ftp – serviciu pentru copierea fisierelor sau programelor de pe Internet pe calculatorul propriu.

Între calculatoarele legate la Internet se pot schimba date si informatii folosind unul dintre serviciile amintite, prin retelele cablate si prin satelit, numite datahighway (magistrale de date).

Leave a Comment