Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii

Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii

Orice decizie în afaceri este bazatã pe evaluarea informatiei privind un mediu de afaceri într-o rapidã schimbare. Calculatorul este în acest context instrumentul prin care din multitudinea informatiilor, tendintele si faptele sunt identificate în fractiuni de secundã. Asa cum remarca Bill Gates afacerile au loc cu viteza gândului.

Calculatorul este foarte util, de exemplu, în contabilitate, deoarece cu ajutorul lui se pot realiza mult mai repede diferite calcule si se pot obtine rezultate într-un format acceptabil. Cu ajutorul calculatorului se poate realiza contabilitatea unei firme în câteva zile, în timp ce un om realizeazã aceeasi contabilitate în câteva sãptãmâni. .,-. în general calculatoarele sunt mai eficiente decât oamenii, în domeniile ce necesitã un volum mare de calcule, datoritã rapiditãtii cu care efectueazã aceste calcule si a preciziei cu care le realizeazã.

Existã numeroase situatii de luare a deciziilor, în care calculatoarele opteazã pentru o decizie mai bunã decât oamenii, în general, pentru oameni ar fi necesarã o perioadã mare de timp pentru a lua în considerare toate alternativele posibile, astfel cã în momentul în care s-a luat o anumitã decizie, aceasta poate sã nu fie cea mai bunã, deoarece între timp, unele conditii s-au schimbat. Datoritã faptului cã sistemele sunt foarte dinamice în timp, în anumite situatii calculatoarele pot alege decizia optimã. Dar acest lucru nu trebuie generalizat, sunt situatii în care intervin si alti factori de naturã .umanã de care calculatoarele nu pot tine seama.

Utilizarea calculatoarelor în diferite domenii de activitate.

Calculatoarele sunt folosite în numeroase domenii: la nivel guvernamental, în afaceri, în medicinã, în învãtãmânt, etc.

Existã diferite aplicatii construite pentru:

* domeniul administrativ (inclusiv cel guvernamental)  – calculatoarele  sunt

folosite în numeroasele actiuni decizionale, precum si pentru colectarea taxelor, fãrã a

mai fi nevoie sã se astepte în fata unui ghiseu, pentru a plãti aceste taxe. într-un sens

mai larg existã dezbateri dacã datoritã calculatorului vom ajunge de la democratia

reprezentativã la democratia participativã. A apãrut astfel conceptul de vot electronic, prin

care oamenii pot vota cu ajutorul calculatoarelor, fãrã a mai fi nevoie sã se deplaseze la

centrele de votare;

* mediul de afaceri – reprezintã un domeniu în care calculatoarele capãtã o tot mai

largã aplicabilitate datoritã rapiditãtii cu care trebuie luate deciziile, a cantitãtii mari de

informatii  ce  pot  influenta  aceste  decizii,   precum  si  a  volumului  de  date  ce se

vehiculeazã. Câteva dintre aplicatiile software folosite uzual în mediul de afaceri sunt:

– MIS (Management Information Systems) Sistem Informational de Management

– EIS (Executive Information Systems) Sistem Executiv Informational;

– Procesare de text;

– Calcul tabelar;

– Aplicatii pentru salarii;

– Programe de contabilitate;

– CAD (Computer Aided Design) Proiectare asistata de computer;

– Aplicatii de E-mail, Navigare pe web etc.

– aviatie si transporturi- pentru dirijarea traficului;

–  domeniul bancar – calculatoarele au o foarte mare utilizare, fiind folosite pentru calculul dobânzilor, la înregistrarea depozitelor sau a creditelor acordate, la crearea si gestionarea bazei de date a clientilor, etc.;

– domeniul medical –  pe  lângã  întocmirea  unei  baze  de date  a  pacientilor, calculatoarele au întrebuintãri complexe fiind utilizate cu mare precizie în urmãrirea anesteziilor si în laboratoarele de analize. Cu ajutorul calculatoarelor se pot observa mai usor diferite anomalii, pe care un doctor nu le-ar putea descoperi cu ochiul liber. Existã diferite instrumente electronice folosite la realizarea operatiilor, în care este necesarã o mai mare precizie si care sunt benefice pentru pacienti (de exemplu operatiile realizate cu ajutorul laserului în urma cãrora pacientii se refac mult mai rapid decât în cazul operatiilor clasice). Calculatoarele sunt folosite pentru a coordona folosirea ambulantelor astfel încât acestea sã poatã rãspunde cât mai prompt diferitelor cerinte;

– domeniul educational – Cu ajutorul calculatorului se poate învãta de acasã fãrã a mai fi nevoie de deplasarea cãtre o institutie de învãtãmânt si fãrã a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se pot cãuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire de modalitatea clasicã de predare în care aveam prezentatã doar opinia profesorului de curs). Educatia cu ajutorul calculatorului se numeste CBT (Computer Based Training).

Câteva dintre cele mai folosite aplicatii în acest domeniu sunt:

–           Programe de procesare de text si calcul tabelar;

–           Programe de prezentare sau desen;

–           Aplicatii de pregãtire pe computer;

–           Baze de date;

–           Organizarea orarului;

–           Aplicatii de E-mail, Navigare pe web etc. CBT are avantaje si dezavantaje.

–           Avantaje:

·           Se învatã în ritmul propriu, autoimpus;

·           CBT poate fi fãcutã pe Internet acasã sau la serviciu ;

·           Materialul CBT poate fi accesat în orice moment;

·           Nu este necesarã participarea la nici un curs.

–           Dezavantaje:

·           Nu se interactionezã cu alti studenti;

·           Se comunicã mai greu cu profesorul;

·           Motivarea se face mai greu.

Un concept foarte nou este teleworking sau munca acasã. Aceasta permite lucrul de acasã fãrã a mai fi nevoie de deplasarea la sediul organizatiei pentru care se lucreazã. Aceasta prezintã diverse avantaje, dar si dezavantaje. Dintre avantaje amintim:

– Reducerea spatiului de lucru pentru organizatii;

– Persoanele ce lucreazã acasã se concentreazã mai mult pe sarcina primitã, deoarece se stie faptul cã, în cadrul firmei apar mereu noi sarcini, astfel încât unele dintre ele pot fi ignorate sau amânate;

–           Existenta unui program flexibil, pentru persoanele ce lucreazã acasã; Dintre dezavantajele acestui concept se pot enumera:

·           Se reduc relatiile interumane;

·           Nu se creeazã o culturã de firmã, ceea ce este un lucru deosebit de important;

·           Este mai greu de lucrat în echipã, deoarece persoanele din echipã nu se cunosc foarte bine între ele.

Leave a Reply