Tipuri de software

Tipuri de software

 

Un sistem de calcul nu poate sã prelucreze date fãrã sã fie programat. Un program constã dintr-o succesiune de instructiuni ce converg cãtre solutia problemei ce trebuie sã fie rezolvatã.

Existã douã categorii de programe:

*programe de sistem – coordoneazã modul în care lucreazã componentele sistemului si oferã asistentã în functionarea programelor de aplicatii. Se spune cã ele alcãtuiesc software de bazã si constau în programe de nivel jos (low level) care interactioneazã cu calculatorul la nivelul sãu de bazã.

Sunt proiectate astfel încât sã faciliteze utilizarea eficientã a resurselor sistemului de calcul si sã ofere instrumente pentru dezvoltarea si executia programelor de aplicatie. Aceste programe sunt elaborate pentru anumite tipuri de sisteme de calcul si nu se pot folosi pe alte tipuri. Ele sunt furnizate de cãtre producãtorii sistemelor de calcul sau de cãtre firme specializate.

*programe de aplicatii – destinate  rezolvãrii  unor probleme specifice  unei aplicatii.  Se  spune  cã  alcãtuiesc software  de  aplicatii.  Aceste  programe efectueazã prelucrãri ale datelor, în concordantã cu cerintele informationale necesare; fiind realizate în principal de cãtre firme specializate de software.

Aplicatii software

 Aplicatiile informatice sunt reprezentate de acele programe ce sunt realizate pentru utilizatori cu scopul de a folosi calculatorul într-o problemã specificã si pentru a îndeplini o anumitã sarcinã (procesare de text, facturare, DTP, aplicatii grafice).

Existã diferite programe fiecare având o functie specificã, de exemplu:

*Programe de comunicatii – Yahoo Messenger, Outlook Express (cu ajutorul acestor programe  se  pot trimite  mesaje  si  comunica cu  diferite persoane indiferent de localizarea geograficã a acestora).

*Programe de manipulare si gestiune a fisierelor – Apple OS 9, Linux, Windows Explorer (cu ajutorul acestor programe se pot crea,  sterge sau redenumi fisierele).

*Programe de navigare pe WEB – Netscape Navigator , Internet Explorer (cu ajutorul acestor programe puteti accesa diferite pagini de Internet).

*Programele de procesare de text – WordPro, StarOffice Document, Microsoft Word (cu aceste programe se pot accesa informatiile sub formã de text, având posibilitatea de editare, salvare si imprimare a documentului).

*Programele de calcul tabelar – Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, StarOffice Spreadsheet (aceste programe permit manipularea datelor numerice existente în tabelele de calcul).

*Programele de gestiune a bazelor de date – Filemaker Pro, Microsoft Access, Appleworks (acest program organizeazã colectii mari de date, pentru ca informatia sã fie disponibilã utilizatorului prin realizarea interogãrilor si a extragerilor de date).

*Altele, folosite în domenii diverse,  specializate – Adobe Illustrator, Quark Express.

Asadar, dintre aplicatiile software care pot fi folosite la birou sau acasã se pot enumera:

– Program de procesare de text: Word, WordPerfect, AmiPro;

– Program de calcul tabelar: Excel, Lotus 123;

– Program de baze de date: Access, Filemaker Pro;

– Program de prezentãri: PowerPoint, Freelance;

– Program de posta electronicã;

– Program de navigare pe Internet;

– Program de contabilitate;

– Program de salarii.

Leave a Comment