Internet-www

Internetul este o multime de calculatoare conectate în retea, o reuniune de retele. Internetul a pornit ca o retea de 4 calculatoare a 2 universitãti americane: Reteaua ARPANET, ce avea rolul de a mentine legãtura între cele douã centre stiintifice. Treptat, aceasta s-a extins la nivel militar. Reteaua oferea posibilitatea transmiterii informatiilor cãtre un alt calculator din retea în cazul în care unul era scos din uz.

World Wide Web (WWW) este o multitudine de pagini de informatie scrise în format html.

Hypertext Markup Language (HTML) este un limbaj cu ajutorul cãruia se scriu pagini pentru World Wide Web. Limbajul HTML îi permite textului sã includã diferite fonturi, diferite imagini grafice si legãturi. Hypertext oferã o metodã de prezentare a textului, imaginilor, sunetelor si filmelor ce sunt legate într-un mod nesecvential.

Uniform Resource Locator (URL) este o adresã a unei resurse existentã pe Internet ce oferã legãturi între douã documente din WWW. Fiecare resursã existentã pe Internet are propria ei adresã de identificare, sau un URL, care specificã serverului unde sã o gãseascã. URL poate folosi diferite protocoale cum ar fi: FTP si HTTP.

Leave a Reply