Arbori Binari de Cautare

Un arbore binar de căutare este un arbore binar care are în plus următoarele proprietăți: cheile stocate în noduri (informația utilă) aparțin unei mulțimi peste care există o relație de ordine cheia dintr-un nod oarecare este mai mare decât cheile tuturor nodurilor din subarborele stâng şi este mai mică decât cheile tuturor nodurilor ce compun subarborele drept Arborii binari … Read more

arbori de cautare

Arbori de cautare #include<iostream.h> #include<conio.h> struct nod {int nr; nod *as,*ad; }; nod *v,*man; int k; void inserare(nod*& c,int k) { if(c) if(c->nr==k) cout<<“nr inserat”<<endl; else if(c->nr<k) inserare(c->ad,k); else inserare(c->as,k); else {c=new nod;c->as=c->ad=0; c->nr=k;} } void parcurg(nod* c) {if(c) {parcurg(c->as); cout<<c->nr<<endl; parcurg(c->ad); } } void main() {v=0; do{ cout<<“k=”;cin>>k; inserare(v,k);} while(k!=0); parcurg(v); getch(); }