Interclasare – Un algoritm eficient în C++

Introducere În lumea programării, interclasarea este un proces esențial în sortarea eficientă a datelor. Algoritmul de interclasare combină două sau mai multe liste de elemente sortate într-o singură listă, astfel încât rezultatul final să fie, de asemenea, sortat. Implementarea algoritmului de interclasare în C++ Pentru a implementa algoritmul de interclasare în C++, putem folosi o … Read more

interclasare divide et impera

Sortarea prin interclasare (merge-sort) Utilizand metoda divide et impera, sa se sorteze prin interclasare un sir #include<iostream.h>int a[20],n; void mergesort(int i,int m,int j) {int b[20],x=i,k=1,y=m+1;  while(x<=m && y<=j)      if (a[x]<a[y])            b[k++]=a[x++];      else            b[k++]=a[y++];  while (x<=m)         b[k++]=a[x++];  while (y<=j)        b[k++]=a[y++];  int t=i;         for (k=1;k<=(j-i)+1;k++)         a[t++]=b[k];      }   void divimp(int i,int j) … Read more

Interclasarea vectorilor

Interclasarea vectorilor Se citesc doi vectori cu componente numere naturale.Fiecare vector are elementele sortate crescator. Se cere sa se construiasca un al treilea vector care contine elementele celor doua in ordine crescatoare. #include <iostream> using namespace std; int main() { int a[1001],b[1001], c[1001],i,j,k,n,m cout<<“Dati numarul de elemente ale vectorului a “;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a[“<<i<<”]= “; … Read more