AfisareMinMax

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Să se afișeze elementele cuprinse între elementul cu valoarea minimă și cel cu valoare maximă din vector, inclusiv acestea. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieşire Programul afișează pe ecran elementele … Read more