Tipul șir de caractere în C++: Definiție, Operații și Exemple de Algoritmi

green trees under white sky during daytime

Introducere În limbajul de programare C++, tipul de date “șir de caractere” reprezintă o colecție de caractere consecutive, în care fiecare caracter este stocat într-o poziție de memorie. Acest tip de date este foarte util în programare, deoarece permite manipularea și prelucrarea textelor într-un mod eficient. În acest articol, vom explora definiția tipului de date … Read more