Operaţii cu directoare şi fişiere

Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, sortare după nume, tip, data modificării, realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un alt suport extern, vizualizarea conţinutului, determinarea dimensiunii, schimbarea stării fişierului

Crearea unui director

Crearea unui director nou se poate realize cu una din metodele următoare:
În Varianta 1 – cu Windows Explorer
– se poziţionează cursorul pe numele discului sau directorului în care se doreşte formarea noului subdirector;
– se apelează meniul File à New à Folder. Pe partea dreaptă a ecranului se va vedea imediat, la sfârşitul listei, un nou director cu denumirea iniţială New Folder ;
– se va tasta noua denumire a directorului;
– se va apăsa tasta Enter.
În Varianta 2 – cu My Computer
– se deschide aplicaţia My Computer;
– se alege calea (directorul) în care se doreşte crearea unui nou director;
– se apelează meniul File -> New -> Folder. În câmpul de lucru al ferestrei aplicaţiei My Computer apare un nou director cu denumirea iniţială New Folder ;
– se va tasta noua denumire a directorului;
– se va apăsa tasta Enter.
Numele de fişiere sunt urmate de o grupare de 3 caractere, numită EXTENSIE.
Extensia indică tipul fişierului, iar utilizatorii cu mai multă experienţă pot deduce din extensie care este programul cu care respectivul fişier a fost creat.
Extensia se separă obligatoriu de numele fişierului prin semnul punct (.). Adică: nume-fişier.extensie.
Exemplu: document.doc
Extensia Aplicaţia Semnificaţie
bak Fişier de copii de rezervă (backup)
bat

Fişier de comenzi
com Fişier de program
exe Fişier executabil
doc,docx Microsoft Word Fişier text
rtf Microsoft Word Fişier text
txt

Majoritatea
editoarelor de text
Fişier text
xls Microsoft Excel Fişier tabelar
mdb Microsoft Access Fişier baze de date
Ppt MicrosoftPowePoint Prezentare electronică
pps

Microsoft
PowePoint
Prezentare electronică – show
bmp Fişier grafic, realizat prin puncte
cdr Corel Draw Fişier grafic vectorial
mp3, wav
mid, wma
Fişiere audio
avi, mpg,
wmv
Fişiere video
rar, zip,
arj, ace
Fişiere arhivă

Redenumirea fişierelor sau directoarelor

Pentru redenumirea fişierelor sau directoarelor se procedează :
În varianta 1
– se selectează fişierul (directorul);
– cu ajutorul butonului funcţiilor speciale al mouse-ului se deschide meniul contextual şi se alege opţiunea Rename ;
– se tastează noua denumire şi pentru confirmare se apasă tasta Enter.
În varianta 2
– se selectează fişierul (directorul);
– după selctare la un interval mai mare de timp (nu cel stabilit ca opţiune dublu clic), se efectuează cu mouse-ul un nou clic asupra numelui fişierului (directorului) ;
– se tastează noua denumire şi pentru confirmare se apasă tasta Enter.
În Varianta 3
– se selectează fişierul (directorul);
– cu ajutorul mouse-ului se alege opţiunea Rename din meiul File;
– se tastează noua denumire şi pentru confirmare, se apasă tasta Enter.

Selectarea unui fişier

În Varianta 1
Se deschide aplicaţia Explorer.Se lucrează numai în partea dreaptă a ferestrei aplicaţiei.Se pot folosi două metode:
– dacă denumirile respective se află poziţionate una sub alta, consecutiv (contiguu) deci, se ţine tasta Shift apăsată şi se apasă succesiv tasta direcţională săgeată în jos/sus sau tasta Page Down/Up;
– dacă denumirile sunt „presărate“ (negontiguu) pe listă (nu sunt consecutive), se ţine menţine tasta Ctrl apăsată şi se dă câte un clic pe fiecare nume care trebuie selectat.
În Varianta 2
Se deschide aplicaţia My Computer
Selecţia se face la fel ca în aplicaţia Explorer.

Copiere

Pentru o mai bună vizualizare a sursei (locul de unde se copiază/mută informaţia) şi destinaţiei (locul unde se copiază /mută informaţia) se recomandă folosirea aplicaţiei Explorer.
– se poziţionează cursorul pe numele fişierului sau directorlui care trebuie copiat sau, se selecteaza grupul;
– se selectează comanda Copy din meniul Edit, sau se execută clic cu butonul funcţiilor speciale şi se alege comanda Copy ;
– se apelează directorul sau partiţia hard discului unde trebuie să ajungă copia;
– se apelează meniul Edit şi se selectează comanda Paste, sau se execută clic cu butonul funcţiilor speciale şi se alege
comanda Paste.
Pentru a se realiza mutarea informaţiilor este necesar ca după ce s-au copiat informaţiile în destinaţie să se şteargă
(cu ajutorul comenzii Delete din meniul File sau prin apăsarea tastei Delete) informaţiile copiate din sursă.
Între partiţii diferite ale hard disului copierea se poate face şi prin metoda Drag and Drop (târăşte şi eliberează)

Mutare

Această operaţie se poate executa în două variante.
Varianta 1 este una care nu necesită o acomodare deosebită în lucrul cu mouse-ul şi cu meniurile caracteristice sistemului Windows:
– se marchează fişieul sau directorul care trebuie copiat sau, se selectează grupul;
– se apelează meniul Edit şi se selectează comanda Cut sau prin metoda prezentată anterior, cu butonul funcţiilor speciale al mouse-ului;
– se selectează directorul sau discul unde datele trebuie să fie mutate;
– se apelează meniul Edit şi se selectează comanda Paste.
Varianta 2 este cea mai folosită şi se numeşte Drag and Drop (târăşte şi eliberează). Aceasta presupune marcarea directorlui sau fişierului şi tragerea acestuia cu mouse-ul (menţinându-se apăsat butonul funcţiilor active) până în dreptul locului unde se doreşte mutarea informaţiei. În situaţia în care una din operaţiuni a fost executată greşit,
fără a trece la altă operaţiune, se deschide meniul Edit şi se apelează comanda Undo… (urmată de denumirea comenzii
asupra căreia se doreşte revenirea), sau se apelează butonul Undo din bara de instrumente a aplicaţiei Explorer. Exemple: Undo Move, Undo Paste, Undo Cut, etc

Stergere

Ştergerea informaţiilor (fişiere sau directoare) se poate face folosind una din aplicaţiile Explorer sau My Computer.
Se selectează calea (locul) de unde trebuie ştearsă o anumită nformaţie şi:
– se selectează fişierul sau directorul sau contiguu (necontiguu) fişierele (directoarele) care trebuie şterse;
– se apelează comanda Delete din meniul File (sau se apasă tasta Delete);
– sau după selecţie se apelează opţiunea Delete din meniul contextual deschis cu butonul funcţiilor speciale al mouseului.

Realizarea unor copii backup pe unitate mobila

Realizarea de copii de siguranţă (backup) a datelor pe unitate mobila se face folosind opţiunile Copy şi Paste, acestea fiind reprezentate de copierea informaţiei (după selectarea acesteia) cu ajutorul comenzii Copy din calea (sursa) unde se găseşte şi depunerea acesteia în destinaţie, pe unitate mobila cu ajutorul comenzii Paste. Fiind vorba de surse diferite (discuri) copierea se mai poate face şi prin metoda Drag and Drop (târăşte şi eliberează)
O alta metodă foarte folosită este următoarea:
– se deschide una din aplicaţiile Explorer sau My Computer;
– se selectează informaţia dorită pentru copiere pe unitate mobila;
– cu butonul funcţiilor speciale al mouse-ului se selectează, din meniul contextual descis, comanda Send To – unitate mobila

Cautare

Search din meniul butonului Start – este un program de căutare rapidă pe disc a fişierelor şi directoarelor, precum şi pentru căutarea unui sitem de calcul în cadrul unei reţele.
Pentru a indica ce fişiere şi/sau foldere să fie căutate, se va opta pentru comanda Files or Folders…
Acest program permite, spre exemplu, căutarea unui fişier în funcţie de o serie de parametrii, grupaţi în următoarele submeniuri:
– căutarea după nume şi după extensia fişierului, într-o anumită locaţie sau pe întreaga structură a discului fix;
– căutarea pentru un anumit interval de timp;
– căutarea după conţinutul textului şi valoarea informaţiei în kB.

Schimbarea stării fişierului(directorului)

Se executa click dreapta si se alege Properties->Atributes

Read Only (numai citire) – stabileşte atributul R sau Read-Only care împiedică modificarea sau ştergerea unui fişier sau a unui folder.
Fişierele care permit numai citirea pot fi şterse din aplicaţia Explorer. Se va deschide o fereastră de dialog, de avertizare suplimentară, care înştiinţează că se încearcă ştergerea unui fişier cu atribut read-only. Deci atributul nu protejează în totalitate împotriva ştergerii fişierului.
Archive (arhivă) – stabileşte atributul A sau Archive.Marchează cu un A orice fişier care a fost modificat de la ultima operaţie de realizare a copiei de siguranţă, realizată cu anumite programe, inclusiv cu programul Backup care este distribuit odată cu Windows.
Hidden (ascuns) – stabileşte atributul H sau Hidden care împiedică afişarea fişierelor în aplicaţiile Explorer sau My Computer.
System (sistem) – stabileşte atributul S sau System care împiedică afişarea fişierelor. Fişierele sistem sunt acelea de care are nevoie sistemul de calcul pentru a lucra. Ştergerea unui fişier sistem poate împiedica funcţionarea sistemului de calcul. Dosarele nu pot avea atributul System.

Proprietatile unui fisier(director) Determinarea dimensiunii

Pentru afişarea proprietăţilor unui fişier sau director, se execută următorii paşi:
– din aplicaţia Explorer sau My Computer se selectează fişierul sau directorul ale cărui atribute vrem să le consultăm;
Pornirea programului se poate face de exemplu pe calea: Start ->Programs -> Accessories -> Windows Explorer
– se execută click cu butonul funcţiilor speciale al mouse-ului şi se alege opţiunea Properties sau Files Properties. Se va deschide o fereastră de dialog a opţiunii selectate;
– se trec în revistă proprietăţile din fereastra de dialog deschisă;

Pe partea dreaptă a ferestrei programului Explorer, se afişează întotdeauna conţinutul folder-ului apelat (cu folderele subordonate şi fişerele pe care le conţin).
Modalitatea de vizualizare depinde de opţiunea selectată din meniul View – icon-uri mari, icon-uri mici, folder-ele şi fişerele sub formă de listă sau în detaliu.Gestionarea informaţiilor în detaliu înseamnă prezentarea acestora cu numele lor (până la 255 de caractere, putând include şi spaţii), mărimea fişierului (în kB) – pentru foldere opţiunea nu este validă – şi data creării sau modificării informaţiei.
Întotdeauna, un folder se recunoaşte prin simbolul grafic situat în faţa denumirii.
În modul de vizualizare detaliu, informaţia afişată după:
– nume (Name);
– mărime (Size);
– tip (Type)
– data ultimei modificări (Modified).
Informaţia poate fi aranjată în ordine crescătoare sau descrescătoare (alfabetică, numerică) prin apelarea butonului din partea superioară a înşiruirii de foldere şi fişiere

Leave a Comment