Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut

Directoarele (folder-ele) sunt locaţii, organizate ierarhic(arborescent), pe discuri, în care se găsesc informaţiile (datele) sub formă de fişiere.

Folder-ele pot fi:

– create la instalarea unui program, care la rândul lor conţin (sub)directoare subordonate şi fişiere, ca informaţii strict necesare funcţionării normale a sistemului de calcul şi a aplicaţiilor;

– create de utilizator, într-o formă logică, pentru salvarea informaţiilor introduse în sistemul de calcul, în scopul gestionării mai uşoare a acestora.

Sistemul de operare Windows permite, prin intermediul aplicaţiei Explorer, vizualizarea structurii de directoare cuprinsă de către fiecare disc.Acele directoare care sunt însoţite (în faţa numelui lor) de semnul grafic +, înseamnă că la rândul lor conţin o structură de directoare subordonate. Cele însoţite de semnul grafic – nu mai conţin alte directoare subordonate.

Apăsarea pe semnul grafic + duce la expandarea structurii de directoare la primul nivel, iar apăsarea semnului grafic duce la închiderea arborelui de directoare expandat.

Pentru afişarea proprietăţilor unui fişier sau director, se execută următorii paşi:
– din aplicaţia Explorer sau My Computer se selectează fişierul sau directorul ale cărui atribute vrem să le consultăm;
Pornirea programului se poate face de exemplu pe calea:
Start -> Programs -> Windows Explorer
La sistemele de operare Windows 2000 şI XP pornirea programului Windows Explorer se face din calea: Start ->Programs ->Accessories -> Windows Explorer
– se execută click cu butonul funcţiilor speciale al mouse-ului şi se alege opţiunea Properties sau Files Properties. Se va deschide o fereastră de dialog a opţiunii selectate;
– se trec în revistă proprietăţile din fereastra de dialog deschisă;

 

Leave a Reply