Lecția 3: Operatori logici, Sortarea datelor

Lecția 3: Operatori logici, Sortarea datelor

În această lecție, vom explora operatorii logici și sortarea datelor în contextul bazelor de date. Vom oferi exemple practice rezolvate pentru a înțelege mai bine aceste concepte.

Operatori logici

Operatorii logici sunt utilizate în interogările bazelor de date pentru a combina condiții și a obține rezultate precise. Există trei operatori logici principali: AND, OR și NOT.

Pentru a exemplifica utilizarea acestor operatori, să presupunem că avem o tabelă “Angajați” cu următoarele coloane: Nume, Vârstă și Salariu.

Exemplu 1: Operatorul logic AND

Vrem să găsim angajații care au între 25 și 35 de ani și un salariu mai mare de 3000 de lei. Interogarea arată astfel:

SELECT Nume, Vârstă, Salariu
FROM Angajați
WHERE Vârstă >= 25 AND Vârstă  3000;

Exemplu 2: Operatorul logic OR

Vrem să găsim angajații care au fie un salariu mai mare de 5000 de lei, fie o vârstă mai mică de 30 de ani. Interogarea arată astfel:

SELECT Nume, Vârstă, Salariu
FROM Angajați
WHERE Salariu > 5000 OR Vârstă < 30;

Exemplu 3: Operatorul logic NOT

Vrem să găsim angajații care nu au un salariu mai mic de 2000 de lei. Interogarea arată astfel:

SELECT Nume, Vârstă, Salariu
FROM Angajați
WHERE NOT Salariu < 2000;

Sortarea datelor

Sortarea datelor este utilizată pentru a afișa rezultatele într-o anumită ordine, bazată pe o coloană specificată. Clauza ORDER BY este folosită în interogările bazelor de date pentru a realiza această sortare.

Exemplu 1: Sortarea rândurilor în ordine crescătoare

Vrem să afișăm angajații noștri în ordine crescătoare a vârstei. Interogarea arată astfel:

SELECT Nume, Vârstă, Salariu
FROM Angajați
ORDER BY Vârstă ASC;

Exemplu 2: Sortarea rândurilor în ordine descrescătoare

Vrem să afișăm angajații noștri în ordine descrescătoare a salariului. Interogarea arată astfel:

SELECT Nume, Vârstă, Salariu
FROM Angajați
ORDER BY Salariu DESC;

Introducere în funcții single-row și multiple-row

Funcțiile single-row și multiple-row sunt utilizate pentru a efectua operații pe datele dintr-o singură coloană sau pe mai multe rânduri de date, respectiv.

Exemplu 1: Funcție single-row

Vrem să afișăm salariul mediu al angajaților noștri. Interogarea arată astfel:

SELECT AVG(Salariu) AS SalariuMediu
FROM Angajați;

Exemplu 2: Funcție multiple-row

Vrem să găsim suma totală a salariilor tuturor angajaților noștri. Interogarea arată astfel:

SELECT SUM(Salariu) AS SumaSalarii
FROM Angajați;

Acestea sunt doar câteva exemple practice pentru operatorii logici, sortarea datelor și funcțiile single-row și multiple-row. Este important să exersăm și să experimentăm cu aceste concepte pentru a le înțelege pe deplin și pentru a le putea aplica în proiectele noastre.