Lecția 7: Identificatori unici și recursivitate

Utilizarea identificatorilor unici primari

În această lecție, vom explora importanța și utilizarea identificatorilor unici primari în proiectarea bazelor de date. Un identificator unic primar (UID) este o valoare unică atribuită fiecărui înregistrare dintr-o tabelă. Aceasta permite identificarea și accesarea rapidă a datelor în baza de date.

Există mai multe metode de generare a identificatorilor unici primari, cum ar fi utilizarea numerelor secvențiale, a cheilor generate automat sau a combinațiilor de valori unice din alte coloane. Fiecare metodă are avantajele și dezavantajele sale, iar alegerea unei metode potrivite depinde de cerințele specifice ale proiectului.

Explorarea UIDs artificiale, compuse și secundare

Există trei tipuri principale de identificatori unici: UIDs artificiale, UIDs compuse și UIDs secundare.

UID-urile artificiale sunt generate automat de sistem și nu au o semnificație specifică. Acestea sunt adesea numere secvențiale sau valori generate aleatoriu. Avantajul acestor UIDs este că sunt ușor de generat și de gestionat, iar dezavantajul este că nu oferă informații despre înregistrare.

UID-urile compuse sunt create prin combinarea mai multor valori unice din alte coloane ale tabelului. Acestea pot oferi informații despre înregistrare și pot fi mai ușor de utilizat în anumite situații, dar pot fi mai dificil de gestionat și de actualizat.

UID-urile secundare sunt generate utilizând o valoare unică dintr-o altă tabelă. Acestea sunt utile atunci când există o relație între două tabele și se dorește să se asigure că valorile dintr-o tabelă sunt asociate cu valorile dintr-o altă tabelă.

Aplicarea regulii de 3NF și dezvoltarea proiectelor practice 

Odată ce am înțeles importanța identificatorilor unici primari, putem aplica această cunoaștere în dezvoltarea proiectelor practice. Un aspect important în proiectarea bazelor de date este respectarea regulii de 3NF (forma normală a treia).

Regula de 3NF ne spune că o bază de date trebuie să fie divizată în tabele separate, astfel încât să nu existe dependențe funcționale tranzitive. Aceasta asigură o structură coerentă și eficientă a bazei de date, evitând redundanța și inconsistenta datelor.

Identificatorii unici primari sunt o componentă importantă în proiectarea bazelor de date. Aceștia permit identificarea și accesarea rapidă a datelor și asigură o structură coerentă și eficientă a bazei de date. Utilizarea UIDs artificiale, compuse și secundare oferă flexibilitate și posibilitatea de a se adapta la cerințele specifice ale proiectului. Aplicarea regulii de 3NF și dezvoltarea proiectelor practice rezolvate necesită utilizarea adecvată a identificatorilor unici primari și respectarea principiilor de proiectare a bazelor de date.

Vom explora aplicarea regulii de 3NF în cadrul unui proiect fictiv, precum Global Fast Foods.

Proiect Exemplu: Global Fast Foods

Situația Inițială:

Avem o tabelă Comanda cu următoarea structură:

 

CREATE TABLE Comanda (
  ComandaID INT PRIMARY KEY,
  DataPlasare DATE,
  ProdusID INT,
  Cantitate INT,
  FilialaID INT,
  NumeClient VARCHAR(50),
  FilialaOras VARCHAR(50)
);

Pasul 1: Identificarea Dependințelor Funcționale:

Identificăm dependențele funcționale dintre coloanele tabelului. De exemplu:

 • ComandaIDDataPlasare, NumeClient
 • ProdusIDCantitate
 • FilialaIDFilialaOras

Pasul 2: Eliminarea Dependințelor Transitive:

Identificăm dependințele transitive și le eliminăm. De exemplu:

 • Eliminăm FilialaOras de la FilialaID (deoarece FilialaID deja indică o filială specifică, iar orașul poate fi obținut din altă tabelă, cum ar fi Filiala).

Rezultatul:

CREATE TABLE Comanda (
  ComandaID INT PRIMARY KEY,
  DataPlasare DATE,
  ProdusID INT,
  Cantitate INT,
  FilialaID INT,
  NumeClient VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Filiala (
  FilialaID INT PRIMARY KEY,
  FilialaOras VARCHAR(50)
);

Pasul 3: Crearea Tabelului Nou:

Desprindem coloanele dependente în tabele separate. Așadar, avem acum două tabele: Comanda și Filiala.

Pasul 4: Asigurarea Cheilor Primare și a Cheilor Externe:

Adăugăm cheile primare și cheile externe pentru a menține integritatea referențială.

CREATE TABLE Comanda (
  ComandaID INT PRIMARY KEY,
  DataPlasare DATE,
  ProdusID INT,
  Cantitate INT,
  FilialaID INT,
  NumeClient VARCHAR(50),
  FOREIGN KEY (FilialaID) REFERENCES Filiala(FilialaID)
);

CREATE TABLE Filiala (
  FilialaID INT PRIMARY KEY,
  FilialaOras VARCHAR(50)
);

Prin aplicarea regulii de 3NF, am reușit să eliminăm dependențele transitive, să organizăm datele într-un mod mai eficient și să asigurăm integritatea referențială între tabele. Acest proces este esențial pentru proiectarea unei baze de date eficiente și scalabile în cadrul proiectelor practice, precum Global Fast Foods