Caractere

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură 2 șiruri de caractere, dispuse pe 2 linii.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea.

Restricții și precizări

 • fiecare șir citit va conține cel mult 250 de caractere;
 • caracterele vor fi afișate în ordinea în care se găsesc în primul șir.

Exemplu

Intrare

asD'";*]!
da';h

Ieșire

a';
#include <iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
char s1[256], s2[256], * p;
int main(){
  cin.getline(s1, 256);
  cin.getline(s2, 256);
  p = strpbrk(s1, s2);
  while(p){
    cout << p[0];
    p++;
    p = strpbrk(p, s2);
  }
  return 0;
}
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
char s[256], s2[256];
int main()
{
  cin.get(s, 251);
  cin.get();
  cin.get(s2, 251);

  for(int i = 0; s[i]; ++i) if(strchr(s2, s[i])) cout << s[i];

  return 0;
}