DoarVocale

Se dă un șir de n cuvinte, fiecare format din cel mult 30 caractere.

Cerinţa

Să se determine numărul cuvintelor care conțin doar vocale.

Date de intrare

Fişierul de intrare doarvocale.in conţine pe prima linie numărul n, iar pe n următoarele n linii câte un cuvânt.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire doarvocale.out va conţine pe prima linie numărul X, reprezentând numărul cuvintelor care conțin doar vocale.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n ≤ 1000
 • cuvintele vor conține doar litere mici ale alfabetului englez
 • se consideră vocale caracterele din mulțimea {a,e,i,o,u}

Exemplu

doarvocale.in

5
creion
lemn
ou
ea
voce

doarvocale.out

2

Explicație

Sunt 2 cuvinte formate doar din vocale: ou, ea.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>

using namespace std;

ifstream fin("doarvocale.in");
ofstream fout("doarvocale.out");

int main(){
  int n,x=0;
  fin >> n;
  char s[31];
  for( ; n ; n--){
    fin >> s;
    int v = 1;
    for(int i=0;s[i];++i)
      if(!strchr("aeuio",s[i]))
        v = 0;
    x += v;
  }
  fout << x;
  return 0;
}
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

ifstream fin("doarvocale.in");
ofstream fout("doarvocale.out");

int main(){
  int n,x=0;
  fin >> n;
  string s;
  for( ; n ; n--){
    fin >> s;
    int v = 1;
    for(size_t i = 0 ; i < s.length() ; ++i)
      if( string("aeuio").find(s[i]) == string :: npos)
        v = 0;
    x += v;
  }
  fout << x;
  return 0;
}