AfisareFii

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și k noduri distincte din arbore. Afișați fiii fiecăruia dintre cele k noduri.

Date de intrare

Fișierul de intrare afisarefii.in conține pe prima linie numărul de noduri n. Pe linia următoare se află vectorul de tați al arborelui, valorile fiind separate prin spații. Linia a trei conține numărul k, iar linia a patra k noduri, x[1], x[2], … , x[k].

Date de ieșire

Fișierul de ieșire afisarefii.out va conține k linii. Linia i va conține numărul de fii ai lui x[i] urmat de un spațiu și de lista fiilor lui x[i], separați și ei printr-un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ k ≤ n ≤ 100
 • în vectorul de tați rădăcina este marcată cu 0
 • dacă un nod x[i] nu are fii, linia corespunzătoare din fișierul de ieșire va contine doar valoarea 0

Exemplu

afisarefii.in

8
4 3 0 3 2 1 2 1
4
3 4 7 1

afisarefii.out

2 2 4 
1 1 
0 
2 6 8 

SOLUTIE

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream fin("afisarefii.in");
ofstream fout("afisarefii.out");

int n , k, t[105];

int main()
{
  fin >> n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
    fin >> t[i];
  fin >> k;
  for(int i = 1 ; i <= k ; i ++)
  {
    int x;
    fin >> x;
    int nrf = 0;
    for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
      if(t[i] == x)
        nrf ++;
    fout << nrf << " ";
    for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
      if(t[i] == x)
        fout << i << " ";
    fout << "\n";
  }
  return 0;
}