Nivele

Intr-un arbore cu rădăcină, spunem că rădăcina este pe nivelul 1, fiii rădăcinii pe nivelul 2, fiii fiilor rădăcinii pe nivelul 3, etc.

Cerința

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și k noduri din arbore. Determinați pentru fiecare dintre cele k noduri nivelul pe care se află.

Date de intrare

Fișierul de intrare nivele.in conține pe prima linie numărul de noduri n. Pe linia următoare se află vectorul de tați al arborelui, valorile fiind separate prin spații. Linia a treia conține numărul k, iar linia a patra k noduri, x[1], x[2], … , x[k].

Date de ieșire

Fișierul de ieșire nivele.out va conține k linii. Linia i va conține nivelul pe care se află nodul x[i] în arborele dat

Restricții și precizări

 • 1 ≤ k ≤ n ≤ 100
 • în vectorul de tați rădăcina este marcată cu 0

Exemplu

nivele.in

7
4 1 7 0 7 7 1 
4
1 3 4 7

nivele.out

2
4
1
3 

SOLUTIE

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream fin("nivele.in");
ofstream fout("nivele.out");

int n , k, t[105];

int main()
{
  fin >> n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
    fin >> t[i];
  fin >> k;
  for(int i = 1 ; i <= k ; i ++)
  {
    int x , nivel = 0;
    fin >> x;
    while(x != 0)
      nivel ++, x = t[x];
    fout << nivel << "\n";
  }
  return 0;
}