Frunze

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați rădăcina arborelui și frunzele acestuia.

Date de intrare

Fișierul de intrare frunze.in conține pe prima linie numărul de noduri n. Pe linia următoare se află vectorul de tați al arborelui, valorile fiind separate prin spații.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire frunze.out va conține pe prima linie rădăcina arborelui. A doua linia va conține numărul de frunze din arbore, iar următoarea linie frunzele, în ordine crescătoare și separate printr-un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • în vectorul de tați rădăcina este marcată cu 0

Exemplu

frunze.in

7
4 1 7 0 7 7 1 

frunze.out

4
4
2 3 5 6 

Solutie

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream fin("frunze.in");
ofstream fout("frunze.out");

int n , t[105], v[105];

int main()
{
  fin >> n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
    fin >> t[i];
  int r = 0;
  for(int i = 1 ; i <= n && r == 0 ; ++i)
    if(t[i] == 0)
      r = i;
  fout << r << "\n";
  for(int i = 1 ; i <+ n ; ++i)
    if(t[i] != 0)
      v[t[i]] = 1;
  int k = 0;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(v[i] == 0)
      k ++;
  fout << k << "\n";
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(v[i] == 0)
      fout << i << " ";
  return 0;
}