BiFrunze

Considerăm un arbore binar cu n noduri în care fiecare nod este numerotat de la 1 la n și conține o valoare număr natural. Să se afișeze frunzele acestui arbore.

Date de intrare

Fișierul de intrare bifrunze.in conține pe prima linie numărul n. Fiecare dintre următoarele n linii contine câte 3 numere X st dr; linia i + 1 din fișier conține informatiile despre nodul numerotat cu i: X reprezintă valoare din nod, st reprezintă numărul de ordine al descendentului stâng sau 0 dacă nodul i nu are descendent stâng, iar dr reprezintă numărul de ordine al descendentului drept sau 0 dacă nodul i nu are descendent drept.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire bifrunze.out va conține pe prima linie numerele de ordine ale nodurilor din arbore care sunt frunze, în ordine crescătoare, separate prin exact un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • valorile din nodurile arborelui vor fi mai mici sau egale cu 1.000.000

Exemplu

bifrunze.in

6
2 3 5
6 0 6
1 0 0
7 1 2
4 0 0
10 0 0

bifrunze.out

3 5 6

Explicație

Exemplul corespunde arborelui de mai jos, în care au fost marcate cu albastru valorile din noduri, iar cu roșu numerele de ordine ale nodurilor.

#include <iostream>
#include <fstream>
#define NN 1005
using namespace std;

ifstream fin("bifrunze.in");
ofstream fout("bifrunze.out");

int n, info[NN], st[NN], dr[NN];

int frunza[NN];

void citire()
{
  fin >> n;
  for(int i =1 ; i <= n ; ++i)
    fin >> info[i] >> st[i] >> dr[i];
}

int main()
{
  citire();
  for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
    frunza[i] = 0;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
    if(st[i] == 0 && dr[i] == 0)
      frunza[i] = 1;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(frunza[i])
      fout << i << " ";
  return 0;
}