NumarulDeCifre

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.


Date de intrare
Programul va citi de la tastatură un număr natural.

Date de ieşire
Programul va afişa pe ecran numărul de cifre ale numărului citit.


Restricţii şi precizări
numărul citit va fi mai mic decât 231


Exemplu

Intrare

2705

Ieşire

4
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int n;
  cin >> n;
  int c = 1;
  while(n > 9)
  {
    c ++;
    n /= 10;
  }
  cout << c << endl;
  
  return 0;
}