Factorizare

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran perechile b p, reprezentând factorii primi şi puterile corespunzătoare.

Perechile se afişează câte una pe o linie a ecranului, în ordinea crescătoare a bazelor. Cele două valori din pereche sunt separate printr-un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 1 < n < 2.100.000.000

Exemplu

Intrare

135

Ieșire

3 3
5 1

Explicație

135 = 33 * 51.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long n,d=2,p=0;
  cin>>n;

  
  while(n>1)
  {
     int p=0;
     while(n%d==0)
     {
        p++;
        n=n/d;
     }
     if(p)cout<<d<<" "<<p<<'\n';
     d++;
        if(d * d > n)
      d = n;
  }
  return 0;
}