guIT

Ghiţă s-a hotărât să plece de-acasă de Ignat, având nişte previziuni sumbre. Neavând bani, s-a gândit să-şi scoată un single de sezon, “guIT”. Din vânzarea lui a obţinut frumoasa sumă…

Continue ReadingguIT

Factorizare

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran…

Continue ReadingFactorizare

MAXD

Fiind elev în clasa a IX-a, George, îşi propune să studieze capitolul divizibilitate cât mai bine. Ajungând la numărul de divizori asociat unui număr natural, constată că sunt numere într-un interval…

Continue ReadingMAXD