guIT

Ghiţă s-a hotărât să plece de-acasă de Ignat, având nişte previziuni sumbre. Neavând bani, s-a gândit să-şi scoată un single de sezon, “guIT”. Din vânzarea lui a obţinut frumoasa sumă de n dolari. Cerința Pentru a câştiga un meniu vegetarian de Crăciun, trebuie să aflaţi suma numerelor prime din descompunerea lui n, ştiind că n este produs de trei numere … Read more

Factorizare

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran perechile b p, reprezentând factorii primi şi puterile corespunzătoare. Perechile se afişează câte una pe o linie a ecranului, în ordinea crescătoare a bazelor. Cele două … Read more

descompunere_factori

Se citeşte un număr natural n. Să se determine descompunerea în factori primi a lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran factorii primi ai lui n în ordine crescătoare, separați prin câte un spațiu. Restricții și precizări 2 ≤ n ≤ 2.000.000.000 Exemplu Intrare 1100 Ieșire 2 … Read more

MAXD

Fiind elev în clasa a IX-a, George, îşi propune să studieze capitolul divizibilitate cât mai bine. Ajungând la numărul de divizori asociat unui număr natural, constată că sunt numere într-un interval dat, cu acelaşi număr de divizori. De exemplu, în intervalul [1, 10], 6, 8 şi 10 au acelaşi număr de divizori, egal cu 4. De asemenea, 4 şi 9 au acelaşi număr de divizori, egal cu 3 etc. … Read more