descompunere_factori

Se citeşte un număr natural n. Să se determine descompunerea în factori primi a lui n.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran factorii primi ai lui n în ordine crescătoare, separați prin câte un spațiu.

Restricții și precizări

 • 2 ≤ n ≤ 2.000.000.000

Exemplu

Intrare

1100

Ieșire

2 2 5 5 11

Explicație

Numărul n=1100=2*2*5*5*11.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long n,d;
  cin>>n;
  while(n%2==0)
  {
     cout<<2<<" ";
     n/=2;
  }
  for(d=3;d*d<=n;d+=2)
  {
     while(n%d==0)
     {
        cout<<d<<" ";
        n/=d;
     }
  }
  if(n!=1)cout<<n;
  return 0;
}