Urmatorul prim

Se se citește un număr natural n. Să se determine cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numărul cerut .

Restricţii şi precizări

  • 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000

Exemplu

Date de intrare

20

Date de ieșire

23