Prime3

Se dau n numere naturale. Determinați suma celor prime. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul C, reprezentând suma celor prime. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 1000 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000 Exemplu Intrare 5 11 25 3 4 1 … Read more

Prime2

Se dau n numere naturale. Determinați câte dintre ele sunt prime. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul C, reprezentând câte dintre numerele citite sunt prime. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 1000 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000 Exemplu Intrare 5 … Read more

Urmatorul prim

Se se citește un număr natural n. Să se determine cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul cerut . Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Date de intrare 20 Date de ieșire 23

VerifPrim

Să se scrie un program care citește de la tastatură un număr natural n și verifică dacă este prim. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă n este număr prim, respectiv NU în caz contrar. Restricţii şi precizări 0 ≤ n ≤ 1.000.000.000 un număr natural este prim dacă are exact doi … Read more

MaxPrim

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element prim din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element prim al șirului. … Read more

Numar prim

Verificati daca un numar natural x diferit de 0 si 1, este prim sau nu Numim numar prim numarul care nu are alti divizori in afara de 1 si de ele insusi. Numarul 2 este singurul numar par care este prim si in acelsai timp este si cel mai mic numar prim. #include <iostream> using … Read more