GenMat2

Cerinţa

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:

 • elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0
 • elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n
 • elementele de pe a doua coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n-1
 • elementele de pe ultima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea 1

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 2≤n≤24

Exemplu

Intrare

4

Ieșire

0 3 2 1
4 0 2 1
4 3 0 1
4 3 2 0 
#include <iostream>

using namespace std;

int n,a[100][100];

int main(){
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=n;++j)
      a[i][j] = (i!=j?n-j+1:0);
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=n;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  return 0;
}