GenMat3

Cerinţa

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi m coloane astfel încât, parcurgând tabloul linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obţină şirul primelor n*m pătrate perfecte impare , ordonat strict crescător.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n şi m.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 2≤n,m≤20

Exemplu

Intrare

2 3

Ieșire

1 9 25
49 81 121 
#include <iostream>

using namespace std;

int n,m,a[100][100];

int main(){
  cin >> n >> m;
  int k = 1;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=m;++j)
      a[i][j] = k*k, k+=2;
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=m;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  return 0;
}