GenMat4

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează: elementul din linia i şi coloana j primeşte ca valoare ultima cifră a produsului i*j (1≤i≤n şi 1≤j≤n).

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 2≤n≤24

Exemplu

Intrare

4

Ieșire

1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 2
4 8 2 6
#include <iostream>

using namespace std;

int n,a[100][100];

int main(){
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=n;++j)
      a[i][j] = i*j%10;
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=n;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
    
  }
  return 0;
}