GenMat5

Cerinţa

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n cu cel mult 9 cifre şi construieşte un tablou bidimensional pătratic cu dimensiunea egală cu numărul de cifre ale lui n, completată cu cifrele lui n.

Elementele de pe prima coloană vor fi egale cu cifra unităţilor lui n, elementele de pe a doua coloană vor fi egale cu cifra zecilor, etc.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n < 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

1359

Ieșire

9 5 3 1
9 5 3 1
9 5 3 1
9 5 3 1
#include <iostream>

using namespace std;

int n,a[100][100],m;

int main(){
  cin >> m;
  n=0;
  while(m)
    a[1][++n] = m % 10, m/=10;
  for(int i=2;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=n;++j)
      a[i][j] = a[i-1][j];
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=n;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  return 0;
}