GenMat6

Cerinţa

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n cu exact 5 cifre şi construieşte în memorie o matrice cu 6 linii şi 6 coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:

 • elementele aflate pe diagonala principală sunt toate nule;
 • elementele de pe linia 1, aflate deasupra diagonalei principale precum şi elementele de pe coloana 1, aflate sub diagonala principală au toate valoarea egală cu cifra unităţilor lui n;
 • elementele de pe linia 2, aflate deasupra diagonalei principale precum şi elementele de pe coloana 2, aflate sub diagonala principală au toate valoarea egală cu cifra zecilor lui n;
 • elementele de pe linia 6, aflate deasupra diagonalei principale precum şi elementele de pe coloana 6, aflate sub diagonala principală au toate valoarea egală cu cifra zecilor de mii a lui n;

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Exemplu

Intrare

28731

Ieșire

0 1 1 1 1 1
1 0 3 3 3 3
1 3 0 7 7 7
1 3 7 0 8 8
1 3 7 8 0 2
1 3 7 8 2 0
#include <iostream>

using namespace std;

int n,a[100][100],m;

int main(){
  cin >> m;
  n=6;
  int i=1;
  while(m){
    for(int j=i+1;j<=n;++j)
      a[i][j] = a[j][i] = m % 10;
    m/=10;
    i++;
  }
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=n;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  return 0;
}