GenMat7

Cerinţa

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane în care elementele de pe cele două diagonale sunt egale cu 0, elementele care se află deasupra ambelor diagonale sunt egale cu 1, elementele care se află sub ambele diagonale sunt egale cu 2, iar restul elementelor sunt egale cu 3.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 2≤n≤24

Exemplu

Intrare

5

Ieșire

0 1 1 1 0
3 0 1 0 3
3 3 0 3 3
3 0 2 0 3
0 2 2 2 0 
#include <iostream>

using namespace std;

int n,a[100][100];

int main(){
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=n;++j)
      if(j>i && i+j<n+1)
        a[i][j] = 1;
      else
        if(i>j && i+j>n+1)
          a[i][j] = 2;
        else
          if(i==j || i+j==n+1)
            a[i][j] = 0;
          else
            a[i][j] = 3;
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=n;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  return 0;
}