GenMat8

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care elementele de pe liniile cu indice impar sunt egale cu indicele de linie, iar elementele situate pe linii cu indice par sunt egale cu indicele de coloană.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 2≤n≤24

Exemplu

Intrare

5

Ieșire

1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
3 3 3 3 3
1 2 3 4 5
5 5 5 5 5 
#include <iostream>

using namespace std;

int n,a[100][100];

int main(){
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=n;++j)
      a[i][j] = (i%2==1?i:j);
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=n;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  return 0;
}