bacalaureat informatica 2007 varianta 14

PROBLEME REZOLVATE BACALAUREAT 2007

VARIANTA 14

SUBIECTUL III

1. Pe prima linie a fisierului text numere.txt se afla o valoare naturala (0<n<=100) iar pe urmatoarea linie se afla exact n valori naturale distinctre de cel mult 4 cifre fiecare, valori despartite prin cate un spatiu. Scrieti programul c++ care afiseaza pe ecran toate numerele prime de pe a doua linie a fisierului, in ordine crescatoare a valorii lor. Numerele vor fi afisate pe cate o linie separate prin spatiu.

#include<fstream.h>
#include<math.h>
ifstream f(“numere.txt”);
int b[101],i,j,n,a[101],aux;
int prim(int x)
{
if(x==1)
return 0;
else
{

for(i=2;i<=sqrt(x);i++)
if(x%i==0)
return 0;
}
return 1;
}

void citire()
{
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
f>>a[i];
}
}
void main()
{
citire();

for( int k=1;k<=n;k++)
if(prim(a[k]))
{
j++;
b[j]=a[k];
}
for(i=1;i<j;i++)
for(k=i+1;k<=j;k++)
if(b[i]>b[k])
{
aux=b[i];
b[i]=b[j];
b[j]=aux;
}
for(i=1;i<=j;i++)
cout<<b[i]<<” “;
}

2. Scrieti un program eficient din punct de vedere al timpului de executare si al spatiului de memorie, care citeste de la tastatura un numar natural n (n<=1000) si afiseaza pe ecran cel de-al n-lea termen al sirului: 1, 1,2,2, 1,2,3,3,3, 1,2,3,4,4,4,4, …construit astfel: prima grupa este formata din 1, a doua grupa este formata din 1 urmat de 2 de doua ori etc

#include<iostream.h>
int n,i,s1,s2,gr;
void f()
{
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
if(i%2==1)
{
gr++;
s2+=i;
if(s2>=n)
{    
s1=s2-i;
i=n+1;
}
}

if(n-s1<(float)(s2-s1)/2)
cout<<n-s1;
else
cout<<gr;
}
void main()
{
f();
}

3. Scrieti un program c++ care construieste in memorie o matrice patratica cu n linii si n coloane formata astfel:elementele de pe diagonala principala sunt toate nule;elementele de pe linia i (1<=i<=n) , aflate deasupra diagonalei principale au valoarea egala cu i; elementele de pe coloana i (1<=i<=n) aflate sub diagonala principala au valoarea egala cu i. Valaorea lui n ( numar natural, 2<n<=50) se citeste de la tastura, iar matricea construita se afiseaza pe ecran.

#include<iostream.h>
int a[51][51],i,j,n;
void matrice(int x)
{
for(i=1;i<=x;i++)
for(j=1;j<=x;j++)
if(i==j)
a[i][j]=0;
else
if(i<j)
a[i][j]=i;
else
if(i>j)
a[i][j]=j;
}
void afis()
{
for(i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++)
cout<<a[i][j]<<” “;
cout<<endl;
}
}
void main()
{
cin>>n;
matrice(n);
afis();
}

probleme rezolvate bacalaureat informatica

PROBLEME REZOLVATE BACALAUREAT INFORMATICA C++

probleme rezolvate bacalaureat informatica partea a 2-a

probleme rezolvate bacalaureat informatica partea a 3-a

 

-)Scrieti programul C sau C++ care construiete în memorie o matrice p cu n linii si n coloane formata numai din valori 1 si 2 astfel încât elementele de pe diagonala secundara si cea principala sa fie egale cu 1, iar restul elementelor din matrice sa fie egale cu 2

#include<iostream.h>
int n,i,j,a[23][23];
void matrice(int x)
{
for(i=1;i<=x;i++)
for(j=1;j<=x;j++)
if(i==j || i==x-j+1)
{
a[i][j]=1;
}
else
{
a[i][j]=2;
}
}
void afis()
{
for(i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++)
cout<<a[i][j]<<” “;
cout<<endl;
}
}

{module orizontal600}

void main()
{
cout<<“dati n: “;cin>>n;
matrice(n);
afis();
}

-)Realizati urmatoarele cerinte utilizând limbajul C/C++:
a) Scrieti definitia completa a unui subprogram sub cu doi parametri care:
· primeste prin intermediul parametrilor a si b doua numere naturale formate fiecare din cel mult 8 cifre;
· elimina cifra unitatilor numarului continut de parametrul a, mutând-o la sfârsitul numarului continut de parametrul b;
· returneaza prin intermediul parametrilor a si b noile numere obtinute.
De exemplu, pentru valorile 1234 si 56 ale parametrilor a si b, în urma executarii subprogramului sub valorile returnate prin intermediul parametrilor vor fi 123 si 564.
b) Scrieti programul care citeste de la tastatura un numar natural n cu cel mult 8 cifre si care verifica daca numarul n este un palindrom, folosind apeluri ale subprogramului sub. Programul va afisa pe ecran mesajul DA daca numarul este palindrom, altfel va afisa mesajul NU. (Un numar natural n este palindrom daca este egal cu numarul obtinut prin scrierea cifrelor numarului n în ordine inversa.)
De exemplu, daca n=12321 atunci se va afisa pe ecran mesajul DA, iar daca n=124321 atunci se va afisa pe ecran mesajul N

#include<iostream.h>
long n;
void sub(long &x,long &y)
{
y=y*10+x%10;;
x=x/10;
}
void main()
{
cin>>n;
long a=n;
long b=0;
while(a!=0)
{
sub(a,b);
}
if(n==b)
cout<<“DA”;
else
cout<<“NU”;
}

-)Scrieti programul C sau C++ care citeste de la tastatura un sir de cel mult 30 de litere ale alfabetului englez si creeaza fisierul text BAC.TXT ce contine sirul de caractere dat si toate prefixele acestuia de lungime cel putin 1, fiecare pe câte o linie, în ordinea descrescatoare a lungimii prefixelor. De exemplu, daca se citeste sirul: proba, atunci BAC.TXT va contine:
proba
prob
pro
pr
p

#include<fstream.h>
#include<string.h>
ofstream g(“bac.txt”);
char c[30];
void main()
{
int t,k,i,j;
cin>>c;
t=strlen(c);
k=t;
for(i=0;i<t;i++)
{
for(j=0;j<k;j++)
{
g<<c[j];

}
g<<endl;
k–;
}
}

-) Scrieti programul C sau C++ care construieste în memorie o matrice patratica cu n linii si n coloane formata numai din valori 0,1 si 2 astfel încât elementele de pe diagonala secundara si cea principala sa fie egale cu 0, elementele situate între diagonalele matricei, în partea superioari inferioara acesteia, sa fie egale cu 1, iar restul elementelor din matrice sa fie egale cu 2. Valoarea lui n (numar natural, 2<n<23) se citeste de la tastatura, iar matricea se va afisa pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, cu spatii între elementele fiecarei linii (ca în exemplu).
De exemplu, pentru n=5 se construieste în memorie si se afiseaza matricea:
0 1 1 1 0
2 0 1 0 2
2 2 0 2 2
2 0 1 0 2
0 1 1 1 0

#include<iostream.h>
int a[24][24],i,j,n;
void matrice(int x)
{
for(i=1;i<=x;i++)
for(j=1;j<=x;j++)

if(i>j && x-i+1>j)
a[i][j]=2;
else
if(i>j && x-i+1<j)
a[i][j]=1;

else
if(i<j && x-i+1>j)
a[i][j]=1;
else
if(i<j && x-i+1<j)
a[i][j]=2;
else
if(i==j || i==x-j+i)
a[i][j]=0;
}
void afis()
{
for(i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++)
cout<<a[i][j]<<” “;
cout<<endl;
}
}
void main()
{
cout<<“dati n: “;cin>>n;
matrice(n);
afis();
}

probleme rezolvate bacalaureat informatica partea a 2-a

probleme rezolvate bacalaureat informatica partea a 3-a

Programa Examenului de Bacalaureat la informatica 2011

Programa Examenului de Bacalaureat la informatica 2011

În cadrul examenului de bacalaureat INFORMATICA are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

Read morePrograma Examenului de Bacalaureat la informatica 2011

media aritmetica a elementelor matricii

Fiind data o matrice a cu m linii si n coloane cu elemente numere intregi,determinati media aritmetica a elementelor matricii

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,m,i,j,a[20][20];
int nr,s=0;
cout<<“m=”;cin>>m;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=m;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
{cout<<“a[“<<i<<“][“<<j<<“]=”;cin>>a[i][j];}
for(i=1;i<=m;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
s=s+a[i][j];
cout<<“suma elementelor este:”<<s<<endl;
nr=m*n;
cout<<“nr de elemente este:”<<nr<<endl;
cout<<“media aritmetica:”<<(float)s/nr;
}

{joscommentenable}

citirea si afisarea unei matrici

Sa se citeasca si sa se afiseze data o matrice cu “m” linii si “n” coloane

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,m,i,j,a[20][20];
cout<<“m=”;cin>>m;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=m;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
{cout<<“a[“<<i<<“][“<<j<<“]=”;cin>>a[i][j];}
for(i=1;i<=m;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++)
cout<<a[i][j];
cout<<endl;
}
}

{joscommentenable}

probleme rezolvate atestat informatica visual fox

Probleme rezolvate atestat informatica visual fox

Problema Nr. 1

 

 • Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 

 • Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 • Afisati numarul de candidati cu media peste 9,00
 • Adaugati in tabela o inregistrare cu mediile generale ale probelor.

{module orizontal600}

b) clear
set talk off
use candidati1
s=0
scan
m=(proba_d+proba_e+proba_f)/3
if (m>9)
s=s+1
endif
endscan
? ” numarul candidatilor cu media mai mare de 9 este”,s

c)clear
set talk off
use candidati1
scan
replace medie with (proba_d+proba_e+proba_f)/3
endscan

Problema Nr. 2

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Afisati numarul de candidati cu media cuprinsa intre 9,00 si 10,00
  3. Adaugati in tabela o inregistrare cu notele maxime ale probelor.

b)clear
set talk off
use candidati2
s=0
scan
m=(proba_d+proba_e+proba_f)/3
if (m>9) and (m<10)
s=s+1
endif
endscan
? ” numarul candidatilor cu media mai mare de 9 este”,s

c)clear
set talk off
use candidati2
scan
calculate max(proba_d) to array a
calculate max(proba_e) to array b
calculate max(proba_f) to array c
endscan
go 1
replace max_d with a
replace max_e with b
replace max_f with c

Problema Nr. 3

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 2. Afisati numarul de candidati participanti la examen
 3. Afisati toti candidatii care au obtinut la toate probele note peste 7,50

b)clear
set talk off
use candidati3
s=0
scan
s=s+1
endscan
?s

c)clear
set talk off
use candidati3
display nume for(proba_d>7.5 and proba_f>7.5 and proba_g>7.5)

Problema Nr. 4

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 2. Afisati numarul de candidati cu media sub 5,00
 3. Afisati toti candidatii, precum si probele la care s-au obtinut medii de 6,00.

b)clear
set talk off
use candidati4
s=0
scan
if((proba_d+proba_e+proba_f)/3<5)
s=s+1
endif
endscan
?s

c)clear
set talk off
use candidati4
scan
list nume
display ‘proba d’ for proba_d=6
display ‘proba e’ for proba_e=6
display ‘proba f’ for proba_f=6
endscan

Problema Nr. 5

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 3. Afisati numarul de candidati admisi si numarul de candidati respinsi.

b)clear
set talk off
use candidati5
scan
replace medie with (proba_d+proba_e+proba_f)/3
if(medie>=6 and proba_d>5 and proba_e>5 and proba_f>5)
replace admis with .T.
else
replace admis with .F.
endif
endscan

c)clear
set talk off
use candidati5
a=0
r=0
scan
if(proba_d>=5.00 and proba_e>=5.00 and proba_f>=5.00)
a=a+1
else
r=r+1
endif
endscan
?’nr de persoane adimise:’, a
?’nr de persoane respinse’, r

Problema Nr. 6

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele
 3. Afisati candidati inscrisi la proba_e la info si notele obtinute.

b)clear
set talk off
use candidati6
scan
replace medie with (proba_d+proba_e+proba_f)/3
if(medie>=6 and proba_d>5 and proba_e>5 and proba_f>5)
replace admis with .T.
else
replace admis with .F.
endif
endscan

c)clear
set talk off
use candidati6
list nume,proba_e

Problema Nr. 7

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 

 • Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 • Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 • Afisati candidati admisi in ordinea descrescatoare a mediilor.

b)clear
set talk off
use candidati7
scan
replace medie with (proba_d+proba_e+proba_f)/3
if(medie>=6 and proba_d>5 and proba_e>5 and proba_f>5)
replace admis with .T.
else
replace admis with .F.
endif
endscan

c)clear
set talk off
use candidati7
sort on medie/d to mediedesc
use mediedesc
list nume for admis=.T.

Problema Nr. 8

 • Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(2), proba_e N(2), proba_f N(2), medie N(2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
  3. Afisati numarul de medii intre 9,00 si 10,00 la proba_e.

  b)clear
  set talk off
  use candidati8
  scan
  replace medie with (proba_d+proba_e+proba_f)/3
  if(medie>=6 and proba_d>5 and proba_e>5 and proba_f>5)
  replace admis with .T.
  else
  replace admis with .F.
  endif
  endscan

 

 • c)clear
  set talk off
  use candidati8
  s=0
  scan
  if(proba_e>=9 and proba_e<=10)
  s=s+1
  endif
  endscan
  ?s
 • Problema Nr. 9

 • Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
 • Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 • Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 • Afisati numarul de candidati admisi si mediile acestora la proba_c .

b)clear
set talk off
use candidati9
scan
replace medie with (proba_a+proba_b+proba_c)/3
if(medie>=6 and proba_a>5 and proba_b>5 and proba_c>5)
replace admis with .T.
else
replace admis with .F.
endif
endscan

c)clear
set talk off
use candidati9
s=0
scan
if admis=.T.
s=s+1
endif
endscan
?s
list nume for admis=.T.

Problema Nr. 10

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 • a)Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 • b)Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 • c)Afisati numarul de candidati admisi care au media 10,00 la Matematica.

(proba_b poate fi Matematica)

   b)clear

   set talk off

   use candidati10

   scan

   replace medie with (proba_a+proba_b+proba_c)/3

   if(medie>=6 and proba_a>5 and proba_b>5 and proba_c>5)

   replace admis with .T.

   else

   replace admis with .F.

   endif

  endscan
   c)clear

   set talk off

   use candidati11

   s=0

   scan

   if(proba_b=10 and admis=.T.)

   s=s+1

   endif

   endscan

  ?s

Problema Nr. 11

Fie tabela CANDIDATI.DBF cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin progran)
 2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 3. Afisati numarul de candidati respinsi precum si probele la care au dat examen.

b)clear
set talk off
use candidati11
scan
replace medie with (proba_a+proba_b+proba_c)/3
if(medie>=6 and proba_a>5 and proba_b>5 and proba_c>5)
replace admis with .T.
else
replace admis with .F.
endif
endscan

c)clear
set talk off
use candidati11
r=0
scan
if(proba_a<5.00 or proba_b<5.00 or proba_c<5.00 or medie<6)
r=r+1
endif
endscan
?’nr de persoane respinse’, r
?’proba d, proba e, proba f’

Problema Nr. 12

Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin progran)
 2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 3. Afisati candidatul (nume,clasa,scoala) care a obtinut media maxima.

b)clear
set talk off
use candidati12
scan
replace medie with (proba_a+proba_b+proba_c)/3
if(medie>=6 and proba_a>5 and proba_b>5 and proba_c>5)
replace admis with .T.
else
replace admis with .F.
endif
endscan

c)clear
set talk off
use candidati12
calculate max(medie) to array a
display nume, clasa, scoala for medie=a

Problema Nr. 13

Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.
 2. Descideti cele trei tabele in trei zone.

 3. Afisati toate echipele din grupa „A”.
 4. Aafisati in ce echipa a jucat Hagi si cand ?

a)use echipe in 1
use jucator in 2
use campionat in 3

b)clear
use echipe
display echipa for grupa=”A”

c)clear
use jucator
display echipa, intrare, iesire for nume=”Hagi”

{joscommentenable}

STERGEREA COLOANELOR,RANDURILOR,CELULELOR

STERGEREA COLOANELOR, RANDURILOR, CELULELOR

Pentru a sterge o celula, aceasta se selecteaza, se da click dreapta si se alege Stergere

Daca vrem sa stergem un grup de celule, acestea se selecteaza, se da click dreapta si se alege Stergere.Va apare o fereastra de unde putem alege directia de aplicare a celulelor ramase dupa stergere.

stergere-celule

Pentru a sterge o coloana sau un rand se procedeaza analog.Coloana se selecteaza dand click pe litera ei corespunzatoare, iar randul se selecteaza dand click pe numarul sau corespunzator.

INSERAREA COLOANELOR,RANDURILOR,CELULELOR

INSERAREA COLOANELOR, RANDURILOR, CELULELOR

INSERAREA COLOANELOR

Pentru a insera o coloana se da click pe o celula aflata in coloana din dreapta fata de locatia unde vrem sa inseram.

Exemplu: pentru a insera o coloana la stanga coloanei D, se da click pe o celula din  coloana D, apoi din meniul Inserare se alege optiunea Coloane.

Daca vrem sa inseram un numar ‘n’ de coloane, selectam un numar ‘n’ de coloane incepand din dreapta coloanei unde vrem sa inseram, apoi din meniul inserare se alege optiunea Coloane.

INSERAREA RANDURILOR

Daca vrem sa inseram un rand, dam click in randul aflat sub locul unde vrem sa adaugam noul rand.Apoi din meniul Inserare alegem optiunea Randuri.

Daca vrem sa inseram un numar ‘n’ de randuri, selectam un numar ‘n’ de randuri incepand de sub randul unde vrem sa facem inserarea, apoi din meniul Inserare alegem Randuri.

INSERAREA CELULELOR

Pentru a insera o celula sau un grup de celule, se selecteaza zona unde vrem sa inseram, apoi din meniul Inserare alegem optiunea Celule (sau se da click dreapta pe celula si se alege inserare). Se deschide o fereastra unde putem alege unde sa inseram celula in functie de locatia selectata.

inserare-celula

FORMATAREA TEXTULUI

FORMATAREA TEXTULUI

Pentru a seta caracteristicile fontului (tipul de litera,dimensiunea, culoarea,stilul) accesam bara de instrumente Formatare.bara-formatareDaca aceasta nu este activa, din meniul Instrumente se alege optiunea Particularizare si aici se selecteaza bara de instrumente Formatare.

formatare-fontO alta posibilitate este sa dam click dreapta pe celula, sa alegem Formatare celule si apoi tabul Font.De aici putem alege fontul, stilul, dimensiunea, culoarea, dar si taierea textului cu o linie, daca textul sa fie drept exponent sau indice.De exemplu daca vrem sa scriem X2, vom scrie intr-o celula X2, selectam 2, dam click dreapta, alegem Formatare celule si aici selectam Indice.

http://www.youtube.com/watch?v=IPebA8h3lLU

FORMULE ARITMETICE SI LOGICE

FORMULE ARITMETICE SI LOGICE

Formule matematice in EXCEL:

abs

ABS=intoarce valoarea absoluta a unui numar (modulul):daca in celula B1 avem numarul negativ -10, in celula C1 prin aplicarea functiei ABS vom avea valoarea 10.

sumSUM =aduna toate numerele dintr-o zona de celule.Daca celulele sunt adiacente atunci se selecteaza in modul urmator:se da click cu mouse-ul pe prima celula, se tine apasat si se merge la ultima celula (A1:C1 inseamna toate celulele cuprinse intre A1 si C1:A1,B1,C1).Daca celulele nu sunt adiacente atunci se tine apasat ctrl si se da click pe fiecare celula (A1;C1 inseamna celula A1 si Celula C1)

media-aritmeticaAVERAGE=intoarce media aritmetica a argumentelor functiei, care pot fi numere, nume,matrice sau referinte care contin numere.

 

maxMAX=intoarce cea mai mare valoare dintr-un set de valori.Daca in celula A1 avem 3 si in celula B1 avem 2 atunci valoarea intoarsa de functie in celula C1 va fi 3.

 

countCOUNT=determina cate celule contin numere.Daca in A1 avem 3, in B1 avem b, in A2 avem a, in B2 avem 4, atunci valoarea intoarsa de functie in celula C1 pentru A1:B2 va fi 2 deoarece in acest grup de patru celule avem doua care contin numere.

Formule logice in EXCEL:

if

IF=verifica indeplinirea unei conditii si intoarce o valoare daca o conditie precizata evalueaza true si alta valoare daca evalueaza false.Exemplu:daca valoarea din A1 este un numar mai mare decat cinci (valoare de adevar pentru conditie), in celula B1 va scrie promovat altfel (valoare de fals pentru conditie), va scrie corigent.

 

AND=verifica da ca toate argumentele sunt adevarate si intoarce adevarat in acest caz; intoarce fals numai daca exita cel putin un argument fals

NOT=modifica fals in adevarat si adevarat in fals

OR=verifica daca exista argumente adevarate, in acest caz intoarce adevarat;intoarce fals numai daca toate argumentele sunt false

 

{joscommentenable}