CifreOrd1

Se dau mai multe numere naturale, fiecare cu cel mult 9 cifre. Să se afişeze, în ordine descrescătoare, toate cifrele care apar în numerele date. Date de intrareFişierul de intrare cifreord1.in conţine cel mult 10.000 numere naturale, dispuse pe mai multe linii. Date de ieşireFişierul de ieşire cifreord1.out va conţine cifrele determinate, ordonate descrescător, câte … Read more

GenMat9

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei şi indicele coloanei pe care se află, iar … Read more

GenMat7

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane în care elementele de pe cele două diagonale sunt egale cu 0, elementele care se află deasupra ambelor diagonale sunt egale cu 1, elementele care se află sub ambele diagonale … Read more

Inserare2

Numim inserare a unui șir A într-un șir B introducerea, între două elemente ale șirului B, a tuturor elementelor lui A, pe poziții consecutive, în ordinea în care apar în A. Se dau două șiruri cu n, respectiv m elemente numere întregi ordonate strict crescător, în care numerotarea elementelor începe de la 1. Se cere … Read more

Numere25

Se dă un număr natural n și un șir de numere naturale din intervalul [1,n] ordonate crescător. Să se afișeze în ordine strict crescătoare toate numerele din intervalul [1,n] care nu se găsesc în șirul dat. Dacă nu există asemenea numere se afișează Nu exista. Date de intrare Fișierul de intrare numere25.in conține pe prima … Read more