Conex

 • Post author:
 • Post category:Grafuri

#437

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se verifice dacă graful este sau nu conex.

Date de intrare

Fişierul de intrare conex.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului. Fiecare dintre următoarele linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire conex.out va conţine mesajul DA, dacă graful dat este conex, respectiv NU, în caz contrar.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • 1 ≤ i , j ≤ n
 • în fișierul de intrare muchiile se pot repeta

Exemplu

conex.in

5
1 4 
3 5
2 4

conex.out

NU
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream fin("conex.in");
ofstream fout("conex.out");

int n , a[105][105];
int x[105], // coada pentru parcurgerea in latime
  v[105]; // vector caracteristic care precizeaza daca un varf a fost sau nu vizitat


int conex()
{
  int st, dr;
  st = dr = 1;
  v[1] = 1;
  x[1] = 1;
  while(st <= dr)
  {
    int k = x[st];
    for(int i = 1; i <= n ; ++i)
      if(v[i] == 0 && a[k][i] == 1)
      {
        dr ++;
        v[i] = 1;
        x[dr] = i;
      }
    st ++;
  }
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(v[i] == 0)
      return 0;
  return 1;
}

int main()
{
  int i , j;
  fin >> n;
  while(fin >> i >> j)
  {
    a[i][j] = a[j][i] = 1;
  }

  if(conex())
    fout <<"DA";
  else
    fout << "NU";
  
  return 0;
}

using namespace std;
int n,A[100][100];
ifstream cin(“conex.in”);
ofstream cout(“conex.out”);
void citire()
{
int x,y;
cin>>n;
while(cin>>x && cin >>y)
A[x][y]=A[y][x]=1;
}
int v[100];
void dfs(int nod)
{
v[nod]=1;
for(int k=1;k<=n;k++)
if(A[k][nod] && !v[k])
dfs(k);
}
int main()
{
citire();
dfs(1);
bool ok=true;
for(int i=1;i<=n && ok==true;i++)
if(!v[i])
ok=false;
if(ok)
cout<<“DA”;
else
cout<<“NU”;
}